Ograniczenia ruchu na drogach Europy
BELGIA

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA  > Zmiany w przepisach <   DANIA   FRANCJA    HOLANDIA   NIEMCY
 

BELGIA

I.  PRZEWÓZ PASAŻERSKI
     1.System zezwoleń
     2.Formalności celne
     3.Ruch drogowy
II. PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
     1.System zezwoleń
     2.Formalności celne
     3.Ruch drogowy
     4.Opłaty fiskalne
III. KARY
     1.
 Kary za przekroczenie przepisów
     2. Zaostrzenie kar za wykroczenia w ruchu drogowym

Belgia zawarła dwustronne porozumienie z Polską o transporcie drogowym 30.10.1968r.

 

I  PRZEWÓZ PASAŻERSKI

I - 1   SYSTEM ZEZWOLEŃ

Transport międzynarodowy

Regulacja EC 684/92 ma zastosowanie dla usług wykonywanych dla dochodu pojazdów zarejestrowanych w państwie, które jest członkiem UE lub EEA. Dla wszystkich pozostałych państw powinno odnosić się do zawartości dwustronnych porozumień, zgodnie z którymi, w większości, zamknięte wycieczki zwolnione są z zezwoleń.
Dla usług, które podlegają zezwoleniom, wniosek powinien zostać złożony do Ministerstwa Komunikacji i Infrastruktury.

Kabotaż

Regulacja EC 2454/92 ma zastosowanie dla usług wykonywanych dla dochodu pojazdów zarejestrowanych w państwie, które jest członkiem UE lub EEA.
Dla usług, które podlegają zezwoleniom, wniosek powinien zostać złożony do Ministerstwa Komunikacji i Infrastruktury.

I - 2   FORMALNOŚCI CELNE

Dla Polski wymagany jest ważny paszport.

Dla kierowców wymagane są następujące dokumenty:

 • paszport
 • narodowe lub międzynarodowe prawo jazdy
 • dyski tachografowe

Dla pojazdu wymagane są następujące dokumenty:

 • narodowy lub międzynarodowy dowód rejestracyjny pojazdu
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 • międzynarodowa zielona karta ubezpieczeniowa
 • tablica rejestracyjna wskazująca kraj pochodzenia pojazdu

Dla pasażerów wymagane są następujące dokumenty:

 • paszport lub dowód osobisty

Inne niezbędne dokumenty:

 • przewozowy UE lub ASOR
 • zezwolenia dla niezliberalizowanych usług

I - 3   RUCH DROGOWY

maksymalne ciężary i rozmiary

wysokość 4.00 m

szerokość 2.55 m

długość :

 • autobus 15.00 m
 • autobus przegubowy 18.00 m

nacisk na oś

 • pojedyncza oś 10 t
 • napędowa oś 12 t
 • podwójną oś o odstępie między osiami:
 • 1.00 m do 1.30 m 19 t
 • 1.30 m do 1.80 m 20 t

dopuszczalny maksymalny ciężar

 • autobus 2-osiowy 19 t
 • autobus 3-osiowy 26 t
 • autobus przegubowy 28 t

 

II   PRZEWÓZ ŁADUNKÓW

II - 1   SYSTEM ZEZWOLEŃ

a - Prowadzący operacje przewozowe z państw, które nie są członkami UE (w tym Polski) mogą
     ubiegać się o zezwolenie niezbędne dla prowadzenia operacji do Belgii, z Belgii i tranzytem przez
     Belgię od odnośnych władz w ich własnym kraju.
b - przewozy kraje 3
     Przewóz między Belgią a innymi członkami EKMT jest nieograniczony zezwoleniem EKMT.
c - transport osłonięty zezwoleniem EKMT
    Zezwolony dla przewozu między dwoma i trzema krajami do innego członka EKMT.

II - 2   FORMALNOŚCI CELNE

Dla Polski wymagany jest ważny paszport.

Dla kierowców wymagane są następujące dokumenty:

 • paszport lub dowód osobisty
 • narodowe lub międzynarodowe prawo jazdy

Dla pojazdu wymagane są następujące dokumenty:

 • międzynarodowy dowód rejestracyjny
 • dla państw spoza UE - międzynarodowa zielona karta ubezpieczeniowa

Dla towarów wymagane są następujące dokumenty:

 • list przewozowy CMR (za wyjątkiem przewozu na własny rachunek)

II - 3    RUCH DROGOWY

maksymalne ciężary i rozmiary

wysokość (tolerancja do 1%) 4.00 m

szerokość

 • pojazd / przyczepa silnikowe 2.55 m
 • pojazd chłodniczy 2.60 m

długość

 • pojazd silnikowy 12.00 m
 • przyczepa
 • ze środkową osią
 • - maksymalnie 3.5 t 8.00 m
 • - od 3.501 t do 8 t 10.00 m
 • - ponad 8 t 11.00 m
 • z dwoma lub więcej osiami 12.00 m
 • pojazd przegubowy 16.50 m
 • pociąg drogowy 18.75 m

nacisk na oś

 • pojedyncza oś 10 t
 • oś napędowa 12 t
 • podwójna oś pojazdu silnikowego o odstępie między osiami
 • - od 1.00 m do 1.30 m 19 t
 • - od 1.30 m do 1.80 m 20 t
 • podwójna oś przyczepy lub naczepy z mechanicznym zawieszeniem i odstępem między osiami
 • - poniżej 1.00 m 10 t
 • - od 1.00 m do 1.20 m 16 t
 • - od 1.20 m do 1.30 m 17 t
 • - od 1.30 m do 1.80 m 18 t
 • - powyżej 1.80 m 20 t
 • podwójna oś przyczepy lub naczepy o pneumatycznym zawieszeniu i odstępem między osiami
 • - poniżej 1.00 m 10 t
 • - od 1.00 m do 1.20 m 17 t
 • - od 1.30 m do 1.80 m 20 t
 • potrójna oś o mechanicznym zawieszeniu i odstępem między osiami
 • - od 1.00 m do 1.14 m 20 t
 • - od 1.14 m do 1.30 m 21 t
 • - od 1.30 m do 1.80 m 24 t
 • potrójna oś o pneumatycznym zawieszeniu i odstępem między osiami
 • - od 1.00 m do 1.14 m 22 t
 • - od 1.14 m do 1.30 m 24 t
 • - od 1.30 m do 1.80 m 27 t

dopuszczalny maksymalny ciężar (tolerancja: osie 5%, waga całkowita 2%)

 • pojazd silnikowy
 • - z dwoma osiami 19 t
 • - z trzema osiami 26 t
 • - z czterema osiami 32 t
 • przyczepa
 • - z dwoma osiami 20 t
 • - z trzema osiami 30 t
 • pojazd przegubowy
 • - z trzema osiami (2+1) 29 t
 • - z czterema osiami (2+2) 39 t
 • - z pięcioma osiami (2+3) o mechanicznym zawieszeniu 43 t
 • - z pięcioma osiami (2+3) o pneumatycznym zawieszeniu 44 t
 • - z pięcioma osiami (2+3) 44 t
 • pociąg drogowy
 • - z trzema osiami (2+1) 29 t
 • - z czterema / pięcioma osiami (2+podwójna / potrójna oś) 35 t
 • - z czterema osiami (3+1) 36 t
 • - z czterema osiami (2+2) 39 t
 • - z pięcioma / sześcioma osiami (3 osie o mechanicznym zawieszeniu +  podwójna / potrójna oś) 42 t
 • - z pięcioma / sześcioma osiami (2+3,3+2/3) 44 t
 • - z pięcioma / sześcioma osiami (3 osie o pneumatycznym zawieszeniu +podwójna / potrójna oś) 44 t

Ładunki wyjątkowe: zezwolenie wymagane jest dla wszystkich niezwykłych ładunków.

II - 4   OPŁATY FISKALNE

Operacje transportowe wewnątrz Belgii wymagają 21%-owej opłaty VAT.
Operacje transportowe związane z importem lub eksportem towarów oraz usługi takie jak załadunek, rozładunek, składowanie itp. są zwolnione od VAT-u.
Kierowcy pojazdów są zobowiązani do opłat za używanie autostrad i dróg przyswojonych.

Kwoty opłat użytkowych:

 • pojazdy do trzech osi:
 • - dziennie 237 franków belgijskich
 • - tygodniowo 790 franków belgijskich
 • - miesięcznie 2962 franków belgijskich
 • - kwartalnie 8887 franków belgijskich
 • - rocznie 30428 franków belgijskich
 • pojazdy o czterech lub więcej osiach
 • - dziennie 237 franków belgijskich
 • - tygodniowo 1303 franków belgijskich
 • - miesięcznie 4937 franków belgijskich
 • - kwartalnie 14812 franków belgijskich
 • - rocznie 50714 franków belgijskich

Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved