Ograniczenia ruchu na drogach Europy
FRANCJA

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   > Zmiany w przepisach <   BELGIA   DANIA   HOLANDIA    NIEMCY
 

FRANCJA

I.  PRZEWÓZ PASAŻERSKI
     1.System zezwoleń
     2.Formalności celne
     3.Ruch drogowy
II. PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
     1.System zezwoleń
     2.Formalności celne
     3.Ruch drogowy
     4.Opłaty fiskalne
III. NARUSZENIA PRZEPISÓW
     1.Sankcje karne
     2.Sankcje administracyjne
     3.Mandaty
IV.CZAS PRACY KIEROWCÓW.

Francja zawarła dwustronne porozumienie z Polską o transporcie drogowym 3.3.1968r

I  PRZEWÓZ PASAŻERSKI

I - 1   SYSTEM ZEZWOLEŃ

Typ usług Regulacja UE 684/92

Operatorzy z krajów członkowskich EEA prowadzący operacje przewozowe wewnątrz EEA

do 10.12.89

od 11.12.98
do 10.6.99

od 11.6.99

Usługi regularne Zezwolenie
Dokument przewozowy
Zezwolenie
Dokument przewozowy
Zezwolenie
Kopia pozwolenia społecznego
Dokument przewozowy
Wyspecjalizowane usługi regularne

- dom - praca
- dom - placówka oświatowa

- państwo pochodzenia - zakwaterowanie koszarowe

- przewóz miejski za granicę

- inne operacje przewozowe chronione kontraktem

- nie chronione kontraktem
kopia kontraktu
kopia kontraktu

kopia kontraktu

 


kopia kontraktuzezwolenie

zezwolenie


kopia kontraktu
kopia kontraktu

kopia kontraktu

 


kategoria zniesiona i przeniesiona do usług regularnych

kopia kontraktu


zezwolenie


kopia kontraktu i kopia licencji
kopia kontraktu i kopia licencji

kopia kontraktu i kopia licencji

 


kategoria zniesiona i przeniesiona do usług regularnych

kopia kontraktu i kopia licencji


zezwolenie
kopia licencji

Usługi wahadłowe

- z zakwaterowaniem

- bez zakwaterowania

list przewozowy

dokument przewozowy

zezwolenie
dokument przewozowy

kategorie te zostały zniesione i przeniesione do usług regularnych lub usług okazjonalnych zależnie od ich formy operacji kategorie te zostały zniesione i przeniesione do usług regularnych lub usług okazjonalnych zależnie od ich formy operacji
Usługi okazjonalne

- podróż w obie strony

- grupy wcześniej ustanowione (wycieczki zewnętrzne + zakwa-terowanie)

- wydarzenia specjalne

- wycieczki zamknięte

- pełne w tamtą stronę
a puste z powrotem

- puste w tamtą stronę
a pełne z powrotem

- inne

list przewozowy

list przewozowy

 

 

 

list przewozowy

list przewozowy

list przewozowy

list przewozowy

zezwolenie

list przewozowy

list przewozowy

 

 

 

list przewozowy

list przewozowy

list przewozowy

list przewozowy

list przewozowy

list przewozowy i kopia licencji

list przewozowy i kopia licencji

 

 

 

list przewozowy i kopia licencji

list przewozowy i kopia licencji

list przewozowy i kopia licencji

list przewozowy i kopia licencji

list przewozowy i kopia licencji

 

Typ usług Porozumienie ASOR

Przewoźnicy z krajów, które są członkami EEA, sygnatariusze porozumienia ASOR.

Umowy dwustronne

Przewoźnicy z krajów, które nie są członkami EEA, nie sygnatariusze porozumienia ASOR.

Usługi regularne zezwolenie zezwolenie
Wyspecjalizowane usługi regularne

- z kontraktem

- bez kontraktu

   
Usługi wahadłowe

- z zakwaterowaniem (2 noce)

- bez zakwaterowania

 

zezwolenie + lista pasażerów

zezwolenie + lista pasażerów

 

zezwolenie + lista pasażerów

zezwolenie + lista pasażerów

Usługi okazjonalne

- zliberalizowane

- pozostałe

   
Usługi okazjonalne

- zamknięte wycieczki

- zamknięte wycieczki puste by odebrać grupę, z powrotem załadowane

 

list przewozowy UE/ASOR

list przewozowy UE/ASOR dla usług między kontraktującymi stronami.

 

karnet deklaracji

zezwolenie + list przewozowy UE/ASOR

Inne usługi zezwolenie + list przewozowy UE/ASOR zezwolenie + różowy list przewozowy

 

I - 2   FORMALNOŚCI CELNE

Dla kierowców wymagane są następujące dokumenty:

 • paszport lub dowód osobisty
 • narodowe lub międzynarodowe prawo jazdy

Dla pojazdów wymagane są następujące dokumenty:

 • narodowy lub międzynarodowy dowód rejestracyjny pojazdu
 • międzynarodowa zielona karta ubezpieczeniowa
 • tryptique lub carnet de passage dla pojazdów nie zarejestrowanych

Dla pasażerów wymagane są następujące dokumenty:

 • paszport lub dowód osobisty

I - 3   RUCH DROGOWY

maksymalne ciężary i rozmiary

wysokość bez ograniczeń

szerokość 2.55 m

długość

 • autobus 2-osiowy 12.00 m
 • autobus 3-osiowy 12.00 m
 • autobus przegubowy 18.00 m

nacisk na oś

 • pojedyncza oś 13 t
 • napędowa oś 13 t
 • podwójna oś o odstępie między osiami
 • - poniżej 0.90 m 13.15 t
 • - od 0.90 m do 1.35 m + 0.65 t na każde 5 cm odstępu
 • - od 1.35 m do 1.80 m 19 t (11.5 t na oś napędową)

dopuszczalny maksymalny ciężar

 • autobus 2-osiowy 19 t
 • autobus 3-osiowy 26 t (nie może być przekroczone 5 t na każdy 1 m odstępu między dwiema zewnętrznymi osiami)
 • autobus z przyczepą 38 t
 • autobus przegubowy 3-osiowy 32 t

 

II   PRZEWÓZ ŁADUNKÓW

II -1   SYSTEM ZEZWOLEŃ

a - system stosowany w wypadkach dwustronnych umów z Francją

Przewoźnicy z krajów, z którymi Francja podpisała umowy dwustronne, muszą przysłać swoje podania do odpowiednich władz w swoim kraju, którym powierzono wydawanie zezwoleń przewozowych w imieniu Rządu Francji.

Zezwolenia mogą być:

 • okresowe - są ważne rok
 • na podróż - są ważne na jedną lub kilka podróży na maksymalny okres trzech miesięcy

b - system EKMT

Od 1974 r., system kontyngentów wielostronnych zezwoleń przewozowych jest udostępniony dla operacji przewozowych między krajami członkowskimi EKMT.

c - kabotaż

Procedura ta jest ważna dla krajów, które są członkami EEA przewożącymi towary jako ruch wewnętrzny wewnątrz innego kraju członkowskiego.

 

II - 2   FORMALNOŚCI CELNE

Dla kierowców wymagane są następujące dokumenty:

 • paszport lub dowód osobisty
 • narodowe lub międzynarodowe prawo jazdy

Dla pojazdów wymagane są następujące dokumenty:

 • narodowy lub międzynarodowy dowód rejestracyjny pojazdu
 • międzynarodowa zielona karta ubezpieczeniowa
 • francuskie przewozowe lub tranzytowe zezwolenia
 • tymczasowa licencja przywozu dla przyczep i naczep nie zarejestrowanych
 • wyróżniający się znak określający kraj pochodzenia pojazdu

Dla ładunków wymagane są następujące dokumenty:

 • list przewozowy CMR
 • karnet TIR lub dokument "T"

 

II - 3   RUCH DROGOWY

maksymalne ciężary i rozmiary

wysokość 4.00 m

szerokość

 • pojazd / przyczepa silnikowe 2.55 m
 • pojazd chłodniczy 2.60 m
  (minimalna grubość ścian: 45 mm)

długość

 • pojazd silnikowy 12.00 m
 • przyczepa 12.00 m
 • pojazd przegubowy 16.50 m
 • pociąg drogowy 18.75 m
 • pociąg drogowy, używany do przewozu pojazdów 20.35 m

nacisk na oś

 • pojedyncza oś 13 t
 • napędowa oś 13 t
 • podwójna oś o odstępie między osiami
 • - poniżej 0.90 m 13.15 t
 • - od 0.90 m do 1.35 m + 0.65 t na każde 5 cm odstępu
 • - od 1.35 m do 1.80 m 19 t (11.5 t na oś napędową)
 • najcięższa oś z grupy osi przyczepy lub naczepy o odstępie między osiami
 • - poniżej 0.90 m 7.35 t
 • - od 0.90 m do 1.35 m + 0.35 t na każde 5 cm odstępu
 • - od 1.35 m do 1.80 m 10.5 t

maksymalny dozwolony ciężar

 • pojazd silnikowy
 • - 2-osiowy 19 t
 • - 3-osiowy 26 t
 • - 4- osiowy 32 t
 • przyczepa
 • - 2-osiowa 19 t
 • - 3-osiowa 26 t
 • pojazd przegubowy
 • - 3-osiowy 32 t
 • - 4-osiowy 38 t
 • - 5/6-osiowy (2+3, 3+2/3) 40 t
 • - 5/6-osiowy (3+2/3) do przewozy kontenerów ISO 44 t
 • pociąg drogowy
 • - 4-osiowy 38 t
 • -5/6-osiowy 40 t

II - 4   OPŁATY FISKALNE

Stawka VAT stosowana do przewozu pasażerów wynosi 5.5%.

 

III   NARUSZENIA PRZEPISÓW

Przepisy z zakresu przewozów wymagają kontroli ich przestrzegania, a w razie stwierdzenia ich naruszenia - zastosowania sankcji. Mogą to być sankcje karne lub administracyjne.

 

III - 1   SANKCJE KARNE

Francuski system karny przewiduje trzy rodzaje naruszenia prawa:

 • wykroczenia,
 • występki,
 • przestępstwa.

Naruszenia przepisów prawa z zakresu transportu drogowego należą do dwóch pierwszych kategorii.

1.   Wykroczenia

Wykroczenia dzielą się na pięć klas w zależności od wagi popełnionego czynu, przy czym cztery z w/w pięciu klas mogą zostać obłożone krami ryczałtowymi.

Oznacza to, że postępowanie wygasa po uiszczeniu pewnej zryczałtowanej sumy.

W niektórych sytuacjach, wysokość tej zryczałtowanej sumy może zostać zmniejszona lub podwyższona:

 • ulega ona zmniejszeniu dla wykroczeń kategorii 2,3 i 4 według klasyfikacji zawartej w kodeksie drogowym, dla tych wykroczeń, które nie dotyczą postoju i które są sankcjonowane wyłącznie karą grzywny, o ile płatność nastąpi w terminie trzech dni;
 • ulega ona zwiększeniu, jeżeli płatność nastąpi w terminie powyżej jednego miesiąca.

Płatność następuje w drodze wykupienia odpowiedniego znaczka mandatowego, który należy przykleić na karcie pocztowej wyjętej z bloczka mandatowego, na której wskazano wykroczenie i wysłać do organu wystawiającego mandat.

Zachowane jest przy tym prawo do obrony, ponieważ osoba ukarana mandatem może zawsze żądać przesłuchania przed sądem w celu wyłożenia swoich racji. W takiej sytuacji, wykroczenie będzie sądzone jak wszystkie pozostałe wykroczenia nie objęte ryczałtem.

2. Występki

Są to najpoważniejsze wypadki naruszenia prawa należące do kompetencji sądów poprawczych. Są one liczne, a najczęściej spotykane to: utrudnianie kontroli, fałszowanie wskazań chronotachografu, prędkościomierza oraz nielegalne wykonywanie zawodu.

3. Kodyfikacja NATIF

Każde wykroczenie ma swoją nazwę ujętą w konkretnym przepisie i jest również przedmiotem konkretnego przepisu. Dla ułatwienie pracy wszystkich uczestników kontroli od policjanta dokonującego kontroli aż do sędziów, ministerstwo sprawiedliwości opracowało klasyfikację rodzajów wykroczeń, zwaną kodyfikacją NANTIF.

Odnośnie poszczególnych przepisów odnoszących się do transportu drogowego, kodyfikacja została opracowana w ścisłej współpracy z dyrekcją ds. transportu lądowego, która nadal aktywnie uczestniczy w jej układaniu.

4. Deponowanie grzywny

Jeżeli popełniony czyn jest przestępstwem lub wykroczeniem nie objętym ryczałtem, kierowca przedsiębiorstwa, którego siedziba znajduje się poza granicami Francji zobowiązany jest złożyć depozyt, tj. pewną kwotę pieniędzy, na zabezpieczenie płatności grzywny, której wysokość zostanie następnie ustalona przez sąd.

Wysokość depozytu określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Odnośnie wykroczeń, kwoty te są wyraźnie określone. Odnośnie przestępstw, ich wysokość określa prokuratorw granicach określonych kwotami : maksymalną i minimalną ustalonymi w drodze zarządzenia ministra.

Zarządzenie z dnia 11 sierpnia 1998 roku, dla wykroczeń piątej kategorii i dla przestępstw, określa następujące kwoty:

 • wykroczenie 1 kategorii: 75 FRF
 • wykroczenie 2 kategorii: 230 FRF
 • wykroczenie 3 kategorii: 450 FRF
 • wykroczenie 4 kategorii: 900 FRF
 • wykroczenie 5 kategorii: 5.000 FRF
 • przestępstwa obłożone karą grzywny w wymiarze do 100.000 FRF:

7.500 - 15.000 FRF

 • przestępstwa obłożone karą grzywny w wymiarze powyżej 100.000 FRF:

15.000 - 30.000 FRF

W razie stwierdzenia kilku wykroczeń, odpowiadające im depozyty są kumulowane.
W razie stwierdzenia popełnienia kilku przestępstw, pobierany jest tylko jeden depozyt, którego wysokość odpowiada temu przestępstwu, za które grozi najwyższa grzywna.
Wysokość depozytu w razie przestępstwa określa prokurator.

 

III - 2   SANKCJE ADMINISTRACYJNE

W każdym regionie istnieje komisja ds. sankcji administracyjnych (C.S.A.). Jej pracom przewodniczy urzędnik administracyjny lub sądowy. W jej skład wchodzą przedstawiciele administracji, przewoźników i pracodawców.

Zadanie komisji polega na badaniu przedsiębiorstw mających swą siedzibę we Francji, których działania powodują największą liczbę wykroczeń, na wysłuchaniu ich przedstawicieli i proponowaniu prefektom zastosowania sankcji administracyjnych odnośnie tych przedsiębiorstw.

Odnośnie firm świadczących przewozy towarów, sankcje te nakładane są przez prefekta regionu, zaś odnośnie firm świadczących usługi z zakresu przewozu osób - przez prefekta departamentu. Prefekt może odebrać, tymczasowo lub na stałe, kopie licencji na przewozy w ramach wspólnoty europejskiej, a na mocy przepisów Ustawy Nr 98-69 z lutego 1998r., z chwilą podpisania aktów wykonawczych do ustawy, będzie on również mógł odebrać poświadczone kopie licencji na transport wewnętrzny i nałożyć sankcje polegające na unieruchomieniu pojazdów danego przedsiębiorstwa.

 

III - 3   MANDATY

1. Tabela mandatów we Francji

Kategoria wykroczenia

Wysokość kary

Mandaty ryczałtowe

Depozyt

 

Min. *

Max.**

1 klasy

250 FRF lub więcej

75 FRF

brak

220 FRF

75 FRF

2 klasy

1.000 FRF lub więcej

230 FRF

150 FRF

500 FRF

230 FRF

3 klasy

3.000 FRF lub więcej

450 FRF

300 FRF

1.200 FRF

450 FRF

4 klasy

5.000 FRF lub więcej

900 FRF

600 FRF

2.500 FRF

900 FRF

5 klasy

10.000 FRF lub więcej (20.000 FRF w przypadku recydywy o ile prawo to przewiduje) - jedna lub więcej kar ograniczających

Brak

5.000 FRF

przestępstwo

25.000 FRF najmniej i/lub

od 6 miesięcy do 10 lat pozbawienia wolności

 

 

Brak

7.500 FRF do 15.000 FRF dla przestępstw karnych mandatem 100.000 FRF lub więcej

15.000 FRF do 30.000 FRF dla przestępstw karnych mandatem powyżej 100.000 FRF

Uwagi:
* opłata minimalna jest pobierana gdy płatność jest dokonana w ciągu 3 dni
** opłata maksymalna jest pobierana gdy termin płatności przekracza 30 dni

 

IV   CZAS PRACY KIEROWCÓW

Informacja własna:

    Kierowca prowadzący pojazd wykonujący międzynarodowy transport drogowy powinien stosować Umowę Europejską dotyczącą Pracy Załóg Pojazdów Wykonujących Międzynarodowe Przewozy drogowe AETR z dnia 1.07.1970r., ratyfikowaną przez Polskę w 1992r. Oznacza to, iż Polska jest stroną Umowy i nasi przewoźnicy mają obowiązek przestrzegania jej przepisów.
    Nie będąc członkiem Unii Europejskiej, Polska na razie nie musi - na własnym terytorium - stosować Rozporządzenia Rady EWG 3829/85 o ujednoliceniu niektórych ustaw socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Treść rozporządzenia Rady UE uświęca jednak w przekonaniu (Art. 11 Zarządzenia 3829/85 z dnia 20 grudnia 1985r.) iż przepisy socjalne w poszczególnych krajach UE mogą się zdecydowanie różnić. Ponieważ, w praktyce Umowa AETR i Rozporządzenia Rady EWG 3829/85 - w części dotyczącej czasu pracy kierowców  są ze sobą zbieżne, polscy przewoźnicy wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe na terenie państw UE, podlegają przepisom obu tych dokumentów.


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved