Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych w 2000 r.

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   > Przepisy transportowe w krajach europy <  > ograniczenia w 2001 roku <
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

Data Kraj Temat

00-12-28 Niemcy Przewozy autokarowe.
00-12-23 Norwegia Więcej paliwa bez podatku.
00-12-23 Norwegia Od 1 stycznia 2001r. bez zezwoleń.
00-12-18 Węgry

Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych.

00-12-18 Słowacja Opłaty za przejazdy autostradami w 2001 r.
00-12-16 Szwajcaria DMC o 6 ton większe.
00-12-16 Rumunia Sytuacja przewoźników
00-12-15 Polska

Zakaz tranzytu mączek mięsnych i mączek mięsno-kostnej.

00-12-12 Polska Kary za brak OC w 2001 r.
00-12-08 Rumunia

Problemy z paliwem.

00-12-06 Polska Napadu rabunkowe w Rumunii.
00-12-06 Polska Normy EURO 1
00-12-05 Polska Informacja prasowa MTiGM
00-12-04 Niemcy

Kary za przekroczenie czasu pracy.

00-11-29 Niemcy

Zmiany okresowych opłat drogowych

00-11-13 Polska Terminy ważności zezwoleń z 2000 r.
00-11-09 Słowacja Nowe czasy pracy kontroli fitosanitarnej.
00-10-04 Rumunia Wymiary
00-10-04 Słowacja Nowe święta.
00-09-29 Polska Akcja protestacyjna przewoźników w Polsce
00-09-28 Polska Wysokość grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń nakładanych w drodze mandatu karnego
00-09-27 Czechy Dodatkowe święta i zakaz ruchu.
00-09-27 Polska Rozszerzenie możliwości przy zaostrzeniu kontroli przewozów na potrzeby własne.
00-09-26 Belgia

Zaostrzenie kar za wykroczenia w ruchu drogowym

00-09-22 Belgia

Kary za przekroczenie przepisów 

00-08-28 Macedonia Anulowanie zakazu ruchu przy temp. pow. 40o C
00-08-22 Niemcy Kary za wykroczenia
00-07-28 Macedonia Zakaz ruchu przy temp. pow. 40o C
00-07-17 Austria

Ograniczenia w ruchu pojazdów w okresie letnim.

00-07-12 Wielka Brytania Przewozy autokarowe.
00-07-12 Austria Przewozy osób.
00-07-11 Białoruś

Ograniczenia w ruchu.

00-06-29 Belgia

Koniec rozmów przez komórki podczas jazdy.

00-06-20 Rosja Wykaz przejść granicznych przeznaczonych dla importerów drobiu
00-06-08 Polska Radiotelefony CB w transporcie.
00-06-08 Francja Dokumenty, dokumenty, dokumenty.
00-06-08 Rumunia Indywidualne ubezpieczenia zdrowotne kierowców.
00-06-07 Łotwa Zasady ruchu drogowego.
00-06-07 Łotwa

Przewozy ponadgabarytowe.

00-05-30 Holandia

Nowe stemple celne w Holandii

00-05-29 Słowacja

Wspólna procedura tranzytowa.

00-05-25 Szwecja

Przewozy na potrzeby własne pomiędzy Polską a Szwecją.

00-05-23 Austria Przewozy do i z krajów trzecich.
00-05-22 Francja

Przepisy dotyczące transportu drogowego we Francji.

00-05-12 Niemcy Zakaz ruchu pojazdów.
00-05-12 Białoruś Opłaty za korzystanie z urządzeń infrastruktury granicznej.
00-04-21 Niemcy

Wyjątkowe odstąpienie od zakazu jazdy w niedziele i święta.

00-04-12 Słowenia

Ograniczenia na w ruchu nocnym

00-04-05 Szwecja Nowa przeprawa Dania - Szwecja - ceny
00-04-05 Austria

Wymiana winiet w przypadku rozbicia szyby.

00-04-04 Białoruś Ograniczenia w ruchu pojazdów drodze krajowej P-21 WITEBSK.
00-04-04 Szwecja Opłaty drogowe
00-04-03 Polska Kontrola policyjna pojazdów wykonujących transport drogowy.
00-03-28 Polska Zmiana procedury przenoszenia uprawnień koncesyjnych.
00-03-27 Polska A4 płatna
00-03-23 Holandia Kary za jazdę na oleju opałowym
00-03-15 Hiszpania Ograniczenia poruszania się samochodów ciężarowych.
00-03-10 Polska Wyniki kontroli czasu pracy kierowców wykonujących MTD.
00-03-06 Włochy

Zakaz poruszania się po terytorium Włoch poj. ciężarowych o DMC pow. 7,5

00-03-06 Austria Przewóz drogowy osób na potrzeby własne.
00-03-06 Polska Przewóz drogowy osób na potrzeby własne do Austrii.
00-03-06 Polska

Francuskie zez. tranzyt. w przyp. przewozu tow. przez terytorium Francji.

00-03-02 Francja Zamknięcie tunelu dla ruchu samochodów ciężarowych.
00-02-01 Polska

Korczowa- Krakowiec dla samochodów ciężarowych.

00-03-01 Francja

Opłaty za przejazd przez tunel Frejus

00-03-01 Hiszpania Dwa trójkąty ostrzegawcze.
00-01-24 Austria Sprzedaż karnetów AISOE.
00-01-19 Węgry Dni wolne.
00-01-16 Belgia Kradzieże na parkingach.
00-01-15 Rosja Bezpieczeństwo transportu w krajach WNP.
00-01-12 Rosja Opłaty za pojazdy ponadgabarytowe.
00-01-10 Szwajcaria Zmiany opłat za poruszanie się samochodami ciężarowymi. 
00-01-07 Węgry Winiety zamiast opłat przy wjeździe na autostrady M1 i M3
99-12-29 Jugosławia Zielona Karta - (zmiany)
99-12-28 Unia Europ. Używanie tarcz tachografów z napisem "199.." po 1 stycznia 2000
99-12-28 Białoruś Zmiana dopuszczalnych nacisków na oś.
99-12-27 Czechy Opłaty za użytkowanie autostrad i dróg szybkiego ruchu w roku 2000.
99-12-27 Słowacja Drogi publiczne i autostrady podlegające opłatom za użytkowanie.
99-12-20 Rosja Nielegalny Urząd Celny.
99-12-10 Szwajcaria Deklaracja SDR/ADR przy przejeździe przez tunel Gd - St - Bernard
99-12-03 Rosja

Wwóz zagranicznych środków płatniczych.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved