Informacja BOTM
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

INFORMACJA BOTM  Nr  82/2002

 

Realizacja Rozporządzenia MI w sprawie promes i licencji

W związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.09.2002 w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1417) i Regulaminem dot. sposobu realizacji w/w rozporządzenia, Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że:

 1. wnioski będą przyjmowane od dn. 04.11.2002 do dn. 20.12.2002,
 2. w dniach 4 - 6 listopada br. wnioski będą przyjmowane w godz. od 8:00 do 20:00 w pokoju 444 IV p.,
 3. w dniach 4 - 6 listopada br. klienci nie będą obsługiwani w pomieszczeniach Biura na IV p.,
 4. tryb składania wniosków został określony w Regulaminie,
 5. w dniach 4 - 6 listopada br. zostanie utworzony specjalny punkt informacyjny na parterze przed wejściem do sali operacyjnej BOTM,
 6. w celu usprawnienia obsługi związanej z realizacją w/w rozporządzenia w dniach 4 - 6 listopada br. pracownicy Biura nie będą udzielać informacji, sprawdzać kompletności wniosków, poświadczać dokumentów za zgodność z oryginałem - dla wniosków dot. tego Rozporządzenia,
 7. przedstawiciele stowarzyszeń składają wnioski zgodnie z Regulaminem,
 8. wnioski przedsiębiorców z list oczekujących "K" i "Z" będą przyjmowane od 04.11.02 - 20.12.02 w "normalnym trybie" przy stanowiskach 8, 9, 10 w sali operacyjnej na parterze.

Ponadto, w związku z dużą ilością zapytań, informujemy, że:

 • wnioski wszystkich przedsiębiorców powinny zawierać komplet dokumentów określonych w Regulaminie,
 • składane dokumenty, także dowody rejestracyjne pojazdów, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organy jej wydające,
 • określenie "druk" w Regulaminie dotyczy formularzy: W1, A1, A2.
 • wnioski są składane w zamkniętych kopertach.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r. - 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved