Informacja BOTM
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

INFORMACJA BOTM  Nr  96/2002

 

Odbiór zezwoleń EKMT 2003

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, że Firmy, którym przyznano zezwolenia EKMT na rok 2003 mogą je odbierać od dnia 10 grudnia do 18 grudnia 2002r. Zezwolenia zostały przyznane w następujących grupach:

Ia zezwolenia dla pojazdów z certyfikatem EURO 3+ S

ważne na terenie Austrii i innych krajów członkowskich EKMT z wyłączeniem Grecji i Włoch,

I zezwolenia dla pojazdów z certyfikatem EURO 3+ S

ważne na terenie Austrii, Włoch i innych krajów członkowskich EKMT, z wyłączeniem Grecji,

II zezwolenia dla pojazdów z certyfikatem min. EURO 2+ S

ważne na terenie Włoch i innych krajów członkowskich EKMT, z wyłączeniem Austrii i Grecji,

III zezwolenia dla pojazdów z certyfikatem min. EURO 2+ S

ważne na terenie Włoch i innych krajów członkowskich EKMT z wyłączeniem Austrii

IV zezwolenia dla pojazdów z certyfikatem min. EURO 2+ S

ważne na terytorium Grecji i innych krajów członkowskich EKMT z wyłączeniem Austrii i Włoch

V zezwolenia dla pojazdów z certyfikatem min. EURO 2 +S

ważne na terytorium krajów członkowskich EKMT z wyłączeniem Austrii, Grecji, Włoch

VI zezwolenia dla pojazdów z certyfikatem min. EURO 3+S

ważne na terytorium krajów członkowskich EKMT z wyłączeniem Austrii, Grecji, Włoch.

Warunkiem odbioru zezwolenia (oprócz wniesienia opłaty) jest posiadanie przez Firmę, zarejestrowanych w bazie BOTM, pojazdów z odpowiednimi certyfikatami w liczbie minimum równej ilości pobieranych zezwoleń. Zezwolenia nieodebrane w/w terminie będą rozdzielane ponownie w ramach odwołań (puli rezerwowej).

Wnioski o przesunięcie terminu odbioru, z uzasadnieniem, będą przyjmowane do dnia 16 grudnia br. Firmy, które otrzymały zezwolenia EKMT w 2003 roku i z tego powodu zostanie im zmniejszona odpowiednia liczba zezwoleń jednorazowych (zgodnie z Komunikatem MI 19/2002), proszone są o podjęcie decyzji i przekazanie informacji dotyczącej rodzaju zezwoleń przeznaczonych do zmniejszenia, przed rozpoczęciem poboru zezwoleń jednorazowych, dotyczy następujących grup zezwoleń EKMT: I, IV, V, VI.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r. - 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved