Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

P O L S K A

 

Komunikat nr 52/2002 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
o warunkach w ruchu na drogach krajowych w dniu 21.06.2002 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że na podstawie § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów po drogach (Dz.U. nr 50 poz. 598)

obowiązuje zakaz ruchu po drogach samochodów ciężarowych i zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton od godz. 1100 do godz. 2300 na obszarze województw:

śląskiego, opolskiego, małopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 20.06.2002 r.:

  • od godziny 1200 przestał obowiązywać zakaz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  • od godz. 1500 przestał obowiązywać zakaz na terenie województwa wielkopolskiego,
  • od godz. 1600 przestał obowiązywać zakaz na terenie województwa lubuskiego,
  • w dniu 21.06.2002 r. przestał obowiązywać zakaz na terenie województwa dolnośląskiego.

Informacje o terminie zakończenia ograniczenia w pozostałych województwach zostanie podana do publicznej wiadomości w komunikacie GDDKiA oraz w środkach masowego przekazu.

Ponadto Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz.U. nr 50 z 2000 roku, poz. 598)

we wszystkie niedziele czerwca w godz. 700- 2200 obowiązuje zakaz poruszania się samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t.

 

Komunikat nr 51/2002 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
o warunkach w ruchu na drogach krajowych w dniu 20.06.2002 r.

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że na podstawie § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów po drogach (Dz.U. nr 50 poz. 598)

obowiązuje zakaz ruchu po drogach samochodów ciężarowych i zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton od godz. 1100 do godz. 2300 na obszarze województw:

dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego.

Od dnia 21.06.2002 r. zakaz rozszerza się na obszar województw:

  • lubelskiego, 
  • podkarpackiego.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 20.06.2002 r.:

  • od godziny 1200 przestał obowiązywać zakaz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  • od godz. 1500 przestał obowiązywać zakaz na terenie województwa wielkopolskiego,
  • od godz. 1600 przestał obowiązywać zakaz na terenie województwa lubuskiego.

Informacje o terminie zakończenia ograniczenia w pozostałych województwach zostanie podana do publicznej wiadomości w komunikacie GDDKiA oraz w środkach masowego przekazu.

Ponadto Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz.U. nr 50 z 2000 roku, poz. 598)

we wszystkie niedziele czerwca w godz. 700- 2200

obowiązuje zakaz poruszania się samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t.

 

Komunikat nr 50/2002 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
o warunkach w ruchu na drogach krajowych w dniu 20.06.2002 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że na podstawie § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów po drogach (Dz.U. nr 50 poz. 598)

od dnia 19.06.2002 r. obowiązuje zakaz ruchu po drogach samochodów ciężarowych i zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Zakaz obowiązuje od godz. 1100 do godz. 2300 na obszarze województw:

dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego,

od dnia 20.06.2002 r. zakaz rozszerzono na obszar województw:

łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego.

Jednocześnie informujemy, że od godziny 1200 przestał obowiązywać zakaz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

od godz. 1500 przestaje obowiązywać zakaz na terenie województwa wielkopolskiego,

od godz. 1600 przestaje obowiązywać zakaz na terenie województwa lubuskiego.

Informacje o terminie zakończenia ograniczenia w pozostałych województwach zostanie podana do publicznej wiadomości w komunikacie GDDKiA oraz w środkach masowego przekazu.

Ponadto Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz.U. nr 50 z 2000 roku, poz. 598)

we wszystkie niedziele czerwca w godz. 700- 2200

obowiązuje zakaz poruszania się samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 12 t.

Komunikat nr 49/2002 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
o warunkach w ruchu na drogach krajowych w dniu 20.06.2002 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że na podstawie § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów po drogach (Dz.U. nr 50 poz. 598)

od dnia 19.06.2002 r. obowiązuje zakaz ruchu po drogach samochodów ciężarowych i zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Zakaz obowiązuje od godz. 1100 do godz. 2300 na obszarze województw:

dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego,

od dnia 20.06.2002 r. zakaz rozszerzono na obszar województw:

wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego.

Jednocześnie informujemy, że od godziny 1200 przestał obowiązywać zakaz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

od godz. 1500 przestaje obowiązywać zakaz na terenie województwa wielkopolskiego.

Informacje o terminie zakończenia ograniczenia w pozostałych województwach zostanie podana do publicznej wiadomości w komunikacie GDDKiA oraz w środkach masowego przekazu.

Ponadto Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz.U. nr 50 z 2000 roku, poz. 598)

we wszystkie niedziele czerwca w godz. 700- 2200

obowiązuje zakaz poruszania się samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 12 t.

 

Komunikat nr 47/2002 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
o warunkach w ruchu na drogach krajowych w dniu 19.06.2002 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz.U. nr 50 z 2000 roku, poz. 598)

  • we wszystkie niedziele czerwca w godz. 700- 2200

obowiązywał będzie zakaz poruszania się samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t.

Ponadto Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że na podstawie § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów po drogach (Dz.U. nr 50 poz. 598)

od dnia 19.06.2002 r. obowiązuje zakaz ruchu po drogach samochodów ciężarowych i zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Zakaz obowiązuje od godz. 1100 do godz. 2300 na obszarze województw:

dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego , lubuskiego,

od dnia 20.06.2002 r. zakaz rozszerzono na obszar województw:

wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego.

Ogłoszenie zakończenia obowiązywania zakazu nastąpi przez podanie odrębnego komunikatu.

 

Komunikat nr 46/2002 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
o warunkach w ruchu na drogach krajowych w dniu 18.06.2002 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz.U. nr 50 z 2000 roku, poz. 598)

we wszystkie niedziele czerwca w godz. 700- 2200

obowiązywał będzie zakaz poruszania się samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t.

Ponadto Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że na podstawie § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów po drogach (Dz.U. nr 50 poz. 598)

od dnia 19.06.2002 r. wprowadza się zakaz ruchu po drogach samochodów ciężarowych i zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Zakaz obowiązuje od godz. 1100 do godz. 2300 na obszarze województw:

dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego , lubuskiego.

Ogłoszenie zakończenia obowiązywania zakazu nastąpi przez podanie odrębnego komunikatu.

  


Ó Copyright by PSM S.C. 1999-2002r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved