Informacja BOTM
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

 

INFORMACJA BOTM NR 78/2002

dot. składania wniosków o zezwolenia roczne EKMT/CEMT 2003

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, iż w dniach od 21. 10. 2002r. do 15. 11. 2002r. przyjmowane będą wnioski na zezwolenia EKMT/CEMT na rok 2003.
Wnioski należy składać w Informacji BOTM.
Firma składająca wniosek powinna posiadać co najmniej 3 uprawnienia z obszarem ważności „wszystkie kraje świata” i zarejestrowane w bazie danych BOTM 3 pojazdy spełniające normy Euro 2 lub Euro 3 i uprawniające do poboru zezwoleń.
W chwili odbioru zezwoleń firma musi mieć zarejestrowane w bazie danych BOTM minimum tyle pojazdów, z kompletem certyfikatów i zaświadczeń, ile zezwoleń odbiera.
Zezwolenia roczne EKMT będą ważne wyłącznie dla pojazdów posiadających certyfikaty EURO 2 lub EURO 3 oraz zaświadczenia o wyposażeniu bezpiecznymi tzw. „S” i stanie technicznym zarówno ciągnika jak i naczepa/przyczepa. Wykaz dokumentów kontrolnych w załączeniu.

Zgodnie z Informacja BOTM Nr 76/2002, nie będą rozpatrywane wnioski firm, które nie wywiążą się z obowiązku przekazywania do BOTM wypełnionych stron z karnetów
Firmy zrzeszone w stowarzyszeniach regionalnych mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem stowarzyszeń – wnioski złożone indywidualnie nie będą rozpatrywane.
Roczne zezwolenia EKMT/CEMT są ważne od 01.01 do 31.12 danego roku
W roku 2003 nie będzie miesięcznych zezwoleń EKMT.

Szczegóły dotyczące przydziału zezwoleń określone zostaną w odrębnym Komunikacie MI.
Terminy odbioru zezwoleń zostaną podane w odrębnej Informacji.


1. Formularze wniosków dostępne są w Informacji BOTM oraz na stronie internetowej.
2. Wniosek dla stowarzyszeń


Załącznik do Informacji nr 78/2002 w sprawie składania wniosków o zezwolenia roczne EKMT/CEMT.Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved