Informacja BOTM
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

 

INFORMACJA BOTM NR 77/2002

dot. składania wniosków licencyjnych o zezwolenia roczne

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, iż w dniach od 21. 10. 2002r. do 15. 11. 2002r. przyjmowane będą wnioski na niemieckie i francuskie zezwolenia roczne na rok 2003.
Wnioski należy składać w Informacji BOTM.
1. Niemieckie zezwolenia stałe
Na rok 2003 Polska otrzyma zezwolenia dla pojazdów EURO 0, EURO1 i EURO2 + S.
Firma składająca wniosek, powinna posiadać co najmniej 2 uprawnienia z obszarem ważności „Niemcy” i zarejestrowane w bazie danych BOTM, w przypadku wniosku na zezwolenia stałe ekologiczne (EURO1 oraz EURO2+S) 2 pojazdy spełniające odpowiednie normy ekologiczne i uprawniające do poboru zezwoleń.
Zezwolenia dla pojazdów ekologicznych będą ważne wyłącznie dla pojazdów posiadających odpowiedni certyfikat (EURO 1 lub EURO 2) oraz do certyfikatu EURO2 odpowiednie zaświadczenia o wyposażeniu bezpiecznym tzw. „S” i stanie technicznym zarówno ciągnika jak i naczepa/przyczepa.
Wykaz dokumentów kontrolnych poniżej.
W chwili odbioru zezwoleń firma musi mieć zarejestrowane w bazie danych BOTM minimum tyle pojazdów, z kompletem certyfikatów i zaświadczeń, ile zezwoleń odbiera.
2. Francuskie zezwolenia stałe
Na rok 2003 Polska otrzyma zezwolenia dla pojazdów, EURO 1, EURO 2 i EURO 3.
Firma składająca wniosek, powinna posiadać co najmniej 3 uprawnienia z obszarem ważności „Francja” i zarejestrowane w bazie danych BOTM 3 pojazdy spełniające odpowiednie normy ekologiczne i uprawniające do poboru zezwoleń.
Zezwolenia będą ważne wyłącznie dla pojazdów posiadających odpowiednie certyfikaty (EURO 1, EURO 2 lub EURO 3) oraz do certyfikatu EURO2 i EURO3 odpowiednie zaświadczenia o wyposażeniu bezpiecznym tzw. „S” i stanie technicznym zarówno ciągnika jak i naczepa/przyczepa. Wykaz dokumentów poniżej.
W chwili odbioru zezwoleń firma musi mieć zarejestrowane w bazie danych BOTM minimum tyle pojazdów, z kompletem certyfikatów i zaświadczeń, ile zezwoleń odbiera.
Firmy zrzeszone w stowarzyszeniach regionalnych mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem stowarzyszeń – wnioski złożone indywidualnie nie będą rozpatrywane.
W roku 2003 nie będzie francuskich zezwoleń stałych dla pojazdów nieekologicznych.

Zezwolenia roczne niemieckie i francuskie są ważne od 01.01 do 31.12 danego roku.

Szczegóły dotyczące przydziału zezwoleń określone zostaną w odrębnym Komunikacie MI.
Terminy odbioru zezwoleń zostaną podane w odrębnej Informacji.
1. Formularze wniosków dostępne są w Informacji BOTM.
2. Wniosek dla stowarzyszeń.Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved