Vademecum Transportowe
" Tachografy  - Rejestrowanie okresu pracy"

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   > Vademecum < > www.TachografCyfrowy.Com <

 
 DZIENNIK URZĘDOWY MIAR I PROBIERNICTWA
Nr 28/95 poz. 155
Zespół rejestrowania okresu pracy, 
przerw w pracy i okresu wypoczynku kierowcy 
(okresy czasu)
 § 12
 1. Tachograf powinien rejestrować na wykresówce oddzielnie następujące okresy czasu:
 1. jazdy, pod wskazem oznaczonym
 2. pracy, pod wskazem oznaczonym
 3. gotowości do pracy (czasu oczekiwania związanego z wykonywaną pracą), pod wskazem oznaczonym
 4. przerw w pracy i odpoczynku, pod wskazem oznaczonym .
 1. Rejestrowanie okresów czasu dla każdego kierowcy powinno się odbywać za pomocą przełącznika tachografu umieszczonego w przedniej części jego obudowy.
 2. Na obudowie tachografu w pobliżu przełącznika powinny być naniesione wskazy oznaczające każdy z okresów czasu.
 3. Poszczególne okresy czasu powinny być na wykresówce wyróżnione różnymi szerokościami rejestrowanych linii.
 4. Ustawienie przełącznika w położenie określonego okresu czasu powinno się odbywać ręcznie.
 Urządzenia dodatkowe
§ 13
 1. Tachografy mogą mieć następujące urządzenia dodatkowe:
 1. liczydło kilometrów z możliwością kasowania wskazań do zera,
 2. urządzenie sygnalizujące przekroczenie nastawionej prędkości liniowej,
 3. urządzenie wskazujące lub rejestrujące prędkość obrotową wału silnika.
 1. Urządzenia dodatkowe powinny być tak wykonane, aby nie zakłócały działania innych zespołów i urządzeń wymienionych w § 3 ust. 1 i aby błędy wskazań i rejestracji tachografu wyznaczone podczas pracy tych urządzeń nie przekraczały błędów granicznych dopuszczalnych określonych w § 15-17
 Oznaczenia
§ 14
 1. Na podzielni tachografu powinny się znajdować następujące oznaczenia:
 1. jednostki prędkości "km/h" - przy podziałce prędkości,
 2. jednostki długości "km" - przy liczniku długości drogi,
 3. zakres pomiarowy prędkościomierza w postaci „Vmin ............. km/h, Vmax.......... km/h"

- oznaczenie to nie jest wymagane, jeśli jest podane na tabliczce znamionowej tachografu.

 1. Na tabliczce znamionowej tachografu powinny być zamieszczone następujące dane, dobrze widoczne po zainstalowaniu tachografu w pojeździe:
 1. nazwa i adres wytwórcy,
 2. numer fabryczny i rok produkcji,
 3. nadany znak zatwierdzenia typu,
 4. stała k tachografu w postaci "k = ............ obr/km" lub "k = .............. imp/km",
 5. dopuszczalny kąt pracy, jeżeli tachograf jest wrażliwy na przechyły w takim stopniu, że jego błędy wskazań mogą przekroczyć błędy graniczne dopuszczalne.
 1. Zakres pomiarowy prędkości może być również podany na tabliczce znamionowej tachografu.
 2. Na wykresówce powinny się znajdować następujące oznaczenia:
 1. nazwa i adres wytwórcy lub znak wytwórcy,
 2. znak zatwierdzenia typu lub typów tachografów, w których może być stosowana wykresówka,
 3. górna granica zakresu pomiarowego prędkościomierza w km/h.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved