Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych.

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   > Przepisy transportowe w krajach europy <  > ograniczenia ruchu w 2000 r. <
 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

Data Kraj Temat

01-12-28 Rumunia Opłaty mostowe.
01-12-28 Niemcy Przewozy odpadów i surowców wtórnych.
01-12-27 Austria Rozporządzenie w sprawie tuneli
01-12-27 UE Normy czasu pracy kierowców
01-12-19 Francja Minimalny odstęp pomiędzy pojazdami
01-12-10   Wysokość opłat za korzystanie z autostrad w 2002 roku w Niemczech, Belgii, Holandii, Danii i Szwecji
01-12-05 Polska Zasady korzystania z zezwoleń EKMT w roku 2002
01-12-05 Polska NOWE zasady wydawania zezwoleń do Niemiec
01-12-05 Francja Kontrolki jazdy
01-11-30 Niemcy Zakaz używania antyradarów.
01-11-28 Polska

Komunikat dot. ważności certyfikatów EURO 2, EURO 3 oraz zaświadczeń "S"

01-11-28 Polska KOMUNIKAT dot. kontroli uprawnień licencyjnych
01-11-28 Ukraina Zmiana wysokości opłat
01-11-25 Hiszpania Podatek z benzyny
01-11-21 Szwajcaria Nowe przepisy dot bezpieczeństwa
01-11-21 Polska

Zamknięte przejście Kuźnica-Bruzgi

01-11-18 Jugosławia Wwóz i wywóz dewiz
01-11-17 Bułgaria Opłaty drogowe
01-11-16 Niemcy Dopuszczalna wysokość
01-11-15 Węgry Zamknięcie przejścia
01-11-13 Szwajcaria Zakaz wwozu broni.
01-11-12 Bułgaria Ubezpieczenia zdrowotne w trakcie pobytu
01-11-07 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-10-30 Węgry Przewozy dwustronne bez zezwoleń.
01-10-30 Słowacja 17 listopada świętem narodowym.
01-10-30 Szwecja Przewozy dwustronne bez zezwoleń
01-10-30 Szwajcaria Transport kombinowany
01-10-30 Polska Komunikat 2 dotyczący utraty ważności certyfikatów potwierdzających normy EURO-2 
01-10-29 Grecja Normy dopuszczalnej zawartości alkoholu
01-10-27 Polska Nasilone kontrole licencji w Urzędach Celnych.
01-10-27 Polska Utrata ważności certyfikatów potwierdzających normy EURO-2 
01-10-20 Hiszpania Transport artykułów żywnościowych między Polską i Hiszpanią
01-10-19 Polska Zwrot podatku VAT na terenie Niemiec dla przedsiębiorstw polskich.
01-10-19 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-10-17 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-10-16 Polska Informacja w sprawie składania wniosków o zezwolenia roczne i stałe EKMT/CEMT w 2002 r.
01-10-15 Słowacja Nowy punkt odpraw celnych
01-10-15 Polska Wielokrotne wizy kategorii "służbowa"  w Kazachstanie.
01-10-14 Rumunia Zmiana dopuszczalnych wymiarów pojazdów
01-10-14 Portugalia Zmiana dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi
01-10-12 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-10-10 Austria Podatek obrotowy dla przewoźników.
01-10-08 Wielka Brytania KARY stosowane w przypadku wykrycia przemytu wyrobów alkoholowych i tytoniowych przewożonych w pojazdach samochodowych.
01-10-08 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-09-30 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-09-25 Polska Zamknięte przejście Kuźnica - Bruzgi
01-09-20 Rumunia Regionalne biuro wydawania karnetów TIR
01-09-18 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-09-14 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-09-09 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-09-07 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-09-06 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-09-03 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-08-30 Polska Umowa z Rep. Czeską o nowym połączeniu drogi ...
01-08-23 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-08-23 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-08-22 Polska Komunikat GDDP w sprawie odwołania okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.
01-08-21 Polska Komunikat GDDP w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.
01-08-20 Polska Komunikat GDDP w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.
01-08-14 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-08-13 Polska Wspólna procedura tranzytowa - zmiany.
01-08-11 Polska Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym.
01-08-11 Polska Autopoprawka rządu do projektu ustawy o transporcie drogowym.
01-08-06 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-08-05 Estonia

Przewozy na potrzeby własne.

01-08-03 Bułgaria Przewozy wahadłowe
01-08-01 Polska Przesunięcie terminu wprowadzenia minimalnego standardu EURO1...
01-07-23 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-07-20 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-07-20 Czechy Kontrola weterynaryjna
01-07-12 Węgry Opłaty na A5
01-07-05 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-07-05 Polska Opłaty za zanieczyszczanie powietrza i umieszczanie odpadów na składowisku.
01-06-29 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-06-29 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-06-27 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-06-25 Węgry Przepisy ...
01-06-24 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-06-24 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-06-20 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-06-12 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-06-06 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-06-05 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-06-05 Polska Brak wjazdu do Gruzji i Azerbejdżanu dla obcokrajowców.
01-05-30 Polska Przesunięcie terminów wprowadzenia wymogu Euro-1 dla autobusów wykonujących do Niemiec  lub przez ich terytorium przewozy regularne i wahadłowe
01-05-28 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii (żelatyna)
01-05-28 Luxemburg Kary za naruszenie przepisów.
01-05-24 Austria Okazjonalne przewozy osobowe.
01-05-20 Białoruś Ograniczenia w ruchu.
01-05-18 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii (uchylenie zakazu)
01-05-12 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii (uchylenie zakazu)
01-05-12 Bośnia Wizy na granicy.
01-05-09 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii (uchylenie zakazu)
01-05-09 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii (uchylenie zakazu)
01-05-06 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii (uchylenie zakazu)
01-04-25 Rosja Zmiana dopuszczalnej szerokości pojazdu.
01-04-18 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii (uchylenie zakazu)
01-04-04 Polska Informacja prasowa MTiGM
01-03-29 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii (pryszczyca)
01-03-29 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii (pryszczyca)
00-12-28 Niemcy Przewozy autokarowe - zmiana
01-03-28 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii (pryszczyca)
01-03-26 Francja-Anglia Telefon przeciwko nielegalnym emigrantom.
01-03-26 Węgry Ładunki specjalne.
01-03-23 Białoruś Zmiana DMC.
01-03-21 Hiszpania Zezwolenia na przewozy wahadłowe.
01-03-21 Polska Kazachstan - kraje trzecie
01-03-09 Polska Stanowisko MTiGM dotyczące sytuacji spółek cywilnych po 1.01.2001 r.
01-03-09 Polska Informacja prasowa MTiGM
01-03-09 Macedonia Opłaty za zezwolenia.
01-03-09 Chorwacja

Opłaty za zezwolenia.

01-03-07 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii (pryszczyca)
01-03-01 Włochy Zakaz poruszania się po terytorium Włoch pojazdów o DMC pow. 7,5
01-02-28 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii (pryszczyca)
01-02-22 Niemcy Ograniczenia - EKMT
01-02-20 Polska Sprostowanie Głównego Lekarza Weterynarii.
01-02-15 Polska Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii
01-02-02 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-01-24 Czechy Losovice - Drezno, zmiana czasów rezerwacji.
01-01-23 Niemcy Za kierownicą bez komórki.
01-01-23 Holandia 9 osób bez zezwoleń.
01-01-23 Polska Wygaśnięcie licencji dla spółek cywilnych.
01-01-23 Holandia

Zezwolenia na przewozy do 6 t DMC

01-01-23 Norwegia Przewozy dwustronne, tranzytowe, kraje trzecie.
01-01-19 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-01-18 Niemcy Zmiany cen za przejazd Drezno-Lovosice.
01-01-17 Rumunia Zmiana wymiarów.
01-01-17 Polska Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
01-01-10 Polska Nowy skład komisji do współpracy z BOTM.
01-01-03 Francja Nowe opłaty za przejazd przez tunel Frejus
01-01-03 Węgry Opłaty za przejazd autostradami M1 i M3
00-12-28 Niemcy Przewozy autokarowe.
00-12-23 Norwegia Więcej paliwa bez podatku.
00-12-23 Norwegia Od 1 stycznia 2001r. bez zezwoleń.
00-12-18 Węgry

Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych.

00-12-18 Słowacja Opłaty za przejazdy autostradami w 2001 r.
00-12-16 Szwajcaria DMC o 6 ton większe.
00-12-15 Polska

Zakaz tranzytu mączek mięsnych i mączek mięsno-kostnej.

00-12-12 Polska Kary za brak OC w 2001 r.

 >>> Starsze informacje <<<


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 -2001 r.
All Rights Reserved